Invitasjon

SKOLETURNERING I BASKETBALL

 

Norges Basketballforbund Region Vest inviterer alle skoler i bergensområdet med barn på 6. trinn til skoleturnering i basketball 2019.

 • Sted: Haukelandshallen
 • Tid: Onsdag 4. desember 2019 (08:00-15:30)

 

Målet med arrangementet er å skape idrettsglede og mestring gjennom lek og moro på basketballbanen. Vi vil spesielt tilrettelegge for at uøvde spillere får oppleve glede og moro gjennom en av verdens største ballidretter, basketball. Med uøvde spillere forstås barn som ikke allerede er medlem av en basketballklubb.

 

Spilleregler

Det spilles etter Easy Basket-regler:

 • 4 spillere på banen ad gangen
 • Én kamp består av seks perioder á 4 minutter løpende tid
 • Alle lag får spille like mye (tre kamper hver)
 • Alle spillere er sikret å spille minst én periode i hver kamp

 

Det er gratis å melde på lag. Det spilles i følgende klasser:

 • Gutter uøvd 6. trinn
 • Jenter uøvd 6. trinn

 

Om aktiviteten

 • Skolene oppfordres til å stille med klasselag
 • Ca 12 spillere på hvert lag
 • Det gjennomføres ikke sluttspill, og det kåres ikke én vinner
 • Premier til alle deltakere
 • Arrangøren stiller med dommere som veileder barna under kamper

 

Av kapasitetshensyn åpnes det opp for påmelding for inntil 16 guttelag og 16 jentelag. Ventelister etableres ved fulltegning.

Påmeldingsfrist: 1. november.

 

Teknisk arrangør er Bergen Elite Ballklubb.

Hver klasse må følges av minst én ansvarlig voksen person.

 

Da arrangementet foregår i skoletiden, vil eventuelle skader/uhell måtte bli dekket av skolenes egne forsikringsavtaler.

 

I forbindelse med evaluering av arrangementet, vil det kunne bli tatt opp video i hallen på turneringsdagen. Meld ifra ved påmelding dersom arrangøren skal ta spesielle hensyn.

 

For å unngå kjøpepress blant barna, vil det ikke bli lagt opp til salg av verken mat/drikke eller andre varer/tjenester i hallen. Ta med matpakke og eventuell drikkeflaske.

 

 

Med vennlig hilsen

Norges Basketballforbund Region Vest