Program

08.00 - 08.15  Oppmøte og registrering

08.15 - 08.30  Felles lek og oppvarming

08.30 - 11.00  Kamper og aktivitetsløype

Siden det er mange klasser påmeldt vil det bli pauser mellom kampene. Vi vil arrangere en egen aktivitetsløype for barna slik at de kan fullføre denne innimellom kampene. Løypen vil ha mange ulike stasjoner, og disse kan fullføres i ulik rekkefølge. Vi ber om at lærere hjelper til med selve organiseringen, mens arrangøren vil stå for selve aktivitene og veiledningen på de ulike aktivitetene.

11.00 - 12.00  Lunsj

Alle barna får gratis fiskeburger i pitabrød, dette serveres i en sidesal i hallen. Vi ber alle lærere hjelpe med å organisere sine elever slik at vi får god flyt på utleveringen.

Lærere får en pakke sushi.

12.00 - 14.30  Kamper og aktivitetsløype

14.30 - 15.00  Avslutning

 

Trykk for "Oppsett - Resultater" i menyen for å se oppsettet, eller TRYKK HER