Mesterskapet
2017

Nyheter

< Back

Program

Førsteutkast lansert

Til alle deltagende skoler:

 

Første utkast er lagt ut. Dette er IKKE endelig, og vi er åpen for å gjøre endringer. Dette gjelder både puljeinndeling og rekkefølge. Det er vesentlig å få dette ut nå for å gi et bilde av hvordan arrangementet vil bli.

 

Dette er første året vi arrangerer dette mesterskapet, og vi er svært fornøyde med å få 13 lag med på "piloten".

 

Vi vil komprimere hele årets mesterskap til en dag, slik at foreldre kan planlegge å tilbringe én dag i hallen.

 

Det vil være 15 minutter pause mellom hver kamprunde. Dette for at barna skal få en liten pause, litt drikke og re-fokusere.

Rammene er slik:

09.15 - 09.30  Oppmøte og registrering

09.40 - 09.50  Felles lek og oppvarming

10.00 - 10.30  Første kamprunde

10.45 - 11.15  Andre kamprunde

11.30 - 12.15  Tredje kamprunde

12.15 - 12.30  Foreldretid og spisepause

12.30 - 12.40  Kahoot for foreldre, barna spiser ferdig

12.40 - 12.50  Felles lek for barna

13.00 - 13.30  Fjerde kamprunde

13.45 - 14.15  Femte kamprunde

14.30 - 15.00  Sjette kamprunde

15.30 - 15.45  Felles avslutning, utdeling av t-skjorter

 

 

 

Mesterskapet

Samarbeidspartnere