Program

09.15 - 09.30  Oppmøte og registrering

09.40 - 09.50  Felles lek og oppvarming

10.00 - 10.30  Første kamprunde

10.45 - 11.15  Andre kamprunde

11.30 - 12.15  Tredje kamprunde

12.15 - 12.30  Foreldretid og spisepause

12.30 - 12.40  Kahoot for foreldre, barna spiser ferdig

12.40 - 12.50  Felles lek for barna

13.00 - 13.30  Fjerde kamprunde

13.45 - 14.15  Femte kamprunde

14.30 - 15.00  Sjette kamprunde

15.30 - 15.45  Felles avslutning, utdeling av t-skjorter